Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon eller e-post, se kontaktinformasjon under. Selv om vi dessverre ikke kan reservere bord gleder vi oss til å få ønske deg velkommen til Milk Bar & Lounge!

Adresse:

Skateflua 1B, 6002 Ålesund

Telefon:

70 12 42 53